Soms is het wenselijk om uit te zoeken wat er achter de leerproblemen van uw kind schuilgaat. Dat kan via een screening (hiermee stel je een vermoeden vast) of via een onderzoek (diagnostiek).

Screeningsonderzoeken vinden plaats in mijn praktijk. De uitslagen van het onderzoek worden in een verslag vastgelegd. Na afloop worden de resultaten en de adviezen met u besproken.

Voor uitgebreid onderzoek verwijs ik u graag naar Tom Braams http://www.de-onderwijspsycholoog.nl, met wie ik samenwerk. Hij heeft jarenlange ervaring in het doen van onderzoek, heeft vele boeken op zijn naam staan en is een toonaangevend figuur  op het gebied van leerproblemen. U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen of via mij.

Misschien wilt u eerst een adviesgesprek m.b.t. tests en onderzoeken. Neem hierover gerust vrijblijvend contact op.