Wie leest er een boek dat hij/zij niet leuk of interessant vindt? Daarom richt ik me bij de dyslexie begeleiding als eerste op het leesplezier. Dat houdt in dat kinderen boeken lezen die ze zèlf kiezen. Door middel van faciliterende technieken, zoals voor- en nalezen of om-en-om-lezen is het mogelijk om een boek te kiezen dat een paar AVI-niveaus hoger ligt. Voor het verhogen van het tempo gebruik ik de methode Sleeplezen (zie www.sleeplezen.nl). Hierbij ligt de nadruk op synthese en vloeiend lezen. Het positieve effect van deze methode is inmiddels aangetoond door middel van onderzoek.

Methode en hulpmiddelen

Een onderdeel van de dyslexie begeleiding is het lezen van losse woorden. Dit trainen we middels een geavanceerd flitsprogramma, dat de structuur van woorden zichtbaar maakt. Bij de behandeling van de spelling wordt gebruik gemaakt van een methode die gericht is op het trainen van fonologische vaardigheden: er wordt uitgegaan van de klanken waaruit onze taal bestaat. Van daaruit worden de diverse spellingregels zeer gestructureerd aangeboden. De regels worden één voor één ingeoefend en veelvuldig herhaald. Hierbij worden diverse middelen ingezet, zoals het klankenbord en het opzoekboekje spelling (dat tevens als geheugensteuntje kan dienen).