Volgende week wordt op veel basisscholen de Cito-eindtoets afgenomen. Voor kinderen met dyscalculie kan dit zorgen voor veel extra spanning. De (reken)opgaven die moeten worden gemaakt, gaan over allerlei verschillende onderwerpen: getallen, breuken, vermenigvuldigen, rekenen met geld, omrekenen van kg naar gram enz. enz. De meeste kinderen met dyscalculie gebruiken in de gewone rekenlessen een opzoekboekje om de juiste strategie te kunnen toepassen. Dit opzoekboekje vergroot hun zelfvertrouwen, maar ook hun zelfredzaamheid. In enkele gevallen voldoet alleen een tafelkaart.

Er bestaat echter op veel scholen verwarring over het gebruik van een opzoekboekje tijdens de Cito-eindtoets. In het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (DDG) staat hierover het volgende:

“Bij de Cito-eindtoets is in ieder geval extra tijd toegestaan (Cito, 2011). In een artikel van Hemels (2011) staat beschreven dat tijdens een zitting van de Commissie Gelijke Behandeling een vertegenwoordiger van het Cito heeft aangegeven dat bijvoorbeeld het gebruik  van een tafelkaart tijdens de toetsen van het LeerlingVolgSysteeem (LVS) en Cito-entreetoets voor leerlingen met dyscalculie geen probleem is, mits dit bij de uitslag wordt vermeld. Voor de duidelijkheid: Cito heeft geen enkele zeggenschap over afname van door haar verkochte toetsen. Men heeft uiteraard richtlijnen ontwikkeld voor uniforme afname. De directeur van de school bepaalt of daar van afgeweken wordt, bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan voor leerlingen ondersteunende maatregelen zoals vastgelegd in een dyscalculieverklaring (Van Luit, 2013b).”

begeleiding-training-dyscalculie

Dit lijkt mij duidelijke taal. Mijn mening is dat het belang van de leerling met dyscalculie voorop staat. Kinderen mogen nooit de dupe worden van (het niet goed kunnen maken van) een toets. De toets is enkel bedoeld om meer zicht te krijgen op  het niveau van de leerling, zodat het onderwijs daar zoveel mogelijk aan kan worden aangepast. Laat kinderen de hulpmiddelen die ze nodig hebben, zoals beschreven in hun verklaring, gebruiken, zeker tijdens een toets!

Dyscalculie en de Cito-eindtoets
Getagd op:                    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *