Dyscalculie kenmerken

Kinderen met dyscalculie blijven moeite houden met de basisvaardigheden van het rekenen.
De problemen komen niet alleen naar voren bij eenvoudige sommen, maar bijvoorbeeld ook bij het tellen en de getalkennis. Kinderen met dyscalculie tellen vaak nog lang op hun vingers. Het automatiseren komt niet goed op gang. Verder hebben ze dikwijls moeite om de verschillende rekenprocedures te onthouden en toe te passen. Het omdraaien van getallen komt eveneens regelmatig voor. Bij kinderen met rekenproblemen zie je vaak dezelfde kenmerken, maar deze zijn minder ernstig /hardnekkig.

Dyscalculie begeleiding

Bij de begeleiding van kinderen met rekenproblemen of dyscalculie maak ik gebruik van diverse methodieken. Door middel van gerichte vragen, observatie en gegevens uit een eventueel onderzoek kijk ik welke methode het beste aansluit bij de leerstijl van je kind. Veel rekenproblemen zijn terug te voeren op een onvoldoende ontwikkeld getalbegrip. Daarom is een belangrijk onderdeel van de dyscalculie begeleiding het zorgvuldig, gestructureerd aanbieden van de basis van ons rekenen in het tientallig stelsel. Door te visualiseren, een heldere uitleg te bieden, en op een positieve manier te trainen zorgen we voor optimale resultaten.