Hoe weet ik of mijn kind dyscalculie of dyslexie heeft?

Dit is alleen vast te stellen door middel van een diagnostisch onderzoek. Aangezien deze testen hoge kosten met zich mee brengen, kunt u in onze praktijk terecht voor een screeningsonderzoek. Door middel van dit onderzoek wordt duidelijk of uw kind mogelijk dyscalculie/dyslexie heeft. Ook wordt in kaart gebracht wat de problemen zijn, zodat er een gericht behandelplan kan worden gemaakt.

Hoe lang duurt een behandeltraject?

Dat is niet exact te zeggen. Het hangt af van verschillende factoren. Bij dyscalculie-of dyslexiebehandeling kunt u denken aan 14 – 16 maanden, waarbij we uitgaan van één behandeling per week. Training van de werkwoordspelling en citotraining duren elk 2 – 3 maanden. Voor het overige aanbod is het afhankelijk van de hulpvraag. We bespreken dit van te voren met u.

Moet mijn kind thuis ook oefenen?

Bij de behandeling van dyscalculie of dyslexie is training noodzakelijk om een goed resultaat te kunnen behalen. Daarom worden er oefeningen meegegeven voor thuis om 4 x in de week thuis te trainen. Ik zorg ervoor dat dit oefenmateriaal zowel voor ouder als kind een haalbare zaak is.

Wordt er ook onder schooltijd behandeld?

Jazeker. De kinderen zijn na een lange schooldag vaak moe en nemen minder in zich op. Voor de meeste kinderen geldt dat behandeling onder schooltijd daarom het meest effectief is.

Wordt er in de vakantie ook les gegeven?

De schoolvakanties zijn in principe vrij. Indien gewenst kan er in overleg wel een of meer behandelingen gepland worden in de vakantie.

Moet ik ook betalen wanneer mijn kind niet kan komen?

Nee, wanneer er 48 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de les niet in rekening gebracht. Inhalen van een les is altijd mogelijk. We adviseren wel dringend om zo weinig mogelijk af te zeggen. Continuïteit van het behandeltraject heeft een positieve invloed op het effect van de behandeling.